1. Keikyän Riippusilta

Kohteen osoite: Myllytie 33, 32740 Sastamala
Kohteen omistaja: Sastamalan kaupunki

Keikyän riippusilta on Sastamalassa sijaitseva, Kokemäenjoen ylittävä kevyen liikenteen silta ja Suomen pisin puurakenteinen riippusilta. Sen pituus on 228 m ja leveys 165 cm. Silta yhdistää Peevolan kylän entisen
Äetsän kunnan keskustaajamaan Pehulaan ja kulkee Äetsän voimalaitoksen itäpuolella.


Silta rakennettiin vuonna 1948 silloisen Keikyän kunnan ja seudun suurimman työnantajan Finnish Chemicalsin rahoituksella. Vuonna 1957 silta rikkoontui kovassa myrskyssä, mutta se korjattiin ja vahvistettiin entiselleen.

Kesällä 2018 valmistuneessa Destian tarkastusraportissa todetaan sillan tarvitsevan välittömien toimien ohella peruskorjauksen kolmen vuoden kuluessa tai sitä uhkaa käyttökielto.

Silta valaistaan jouluvaloin ja on haastettu Riippusillan ihailijoita tuomaan turvallinen elävä valo sillalle Joulutalot-tapahtumapäivänä.